• عشاق 1352
  • برنز
  • مجسمه
  • 97 * 37 * 57 سانتی متر
  • حک شده و تاریخ خورده 1974-74
برآورد
£60,000
82,793 دلار آمریکا
- £80,000
110,391 دلار آمریکا
قیمت فروش
£189,000
260,798 دلار آمریکا
170%
آرتچارت | Poet and Cage از پرویز تناولی
شاعر و قفس
برآورد
 
قیمت فروش
15.625%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 26 اسفند 1394