• مینوتور در ساحل دریا 1355
  • رنگ روغن روی بوم
  • نقاشی
  • 200.5 * 150.5 سانتی متر
5 فروردین 1400
برآورد
£350,000
488,213 دلار آمریکا
- £450,000
627,703 دلار آمریکا
قیمت فروش
£1,007,200
1,404,938 دلار آمریکا
151.8%
آرتچارت | باغ مخفی از فرهاد مشیری
باغ مخفی
برآورد
 
قیمت فروش
146.938%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 27 فروردین 1392