فروش در - خانه حراج
19 خرداد 1394
برآورد
قیمت فروش
4.167%
آرتچارت | هزار و یک حرف از محمدعلی علی‌خانی
هزار و یک حرف
برآورد
800,000,000﷼
1,587 دلار آمریکا
-
1,200,000,000﷼
2,381 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,870,000,000﷼
3,710 دلار آمریکا
87%
تاریخ حراج
تهران - 21 آذر 1402
آرتچارت | بدون عنوان از عنایت الله نظری نوری
بدون عنوان
برآورد
2,000,000,000﷼
3,610 دلار آمریکا
-
3,000,000,000﷼
5,415 دلار آمریکا
قیمت فروش
2,640,000,000﷼
4,765 دلار آمریکا
5.6%
تاریخ حراج
تهران - 4 بهمن 1402
آرتچارت | بدون عنوان از احمد محمدپور
بدون عنوان
برآورد
1,500,000,000﷼
2,500 دلار آمریکا
-
2,000,000,000﷼
3,333 دلار آمریکا
قیمت فروش
2,420,000,000﷼
4,033 دلار آمریکا
38.286%
تاریخ حراج
تهران - 15 تیر 1403
آرتچارت | باران از محمد سعید نقاشیان
باران
برآورد
 
قیمت فروش
250%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 21 دی 1397
آرتچارت | بدون عنوان از بهرام حنفی
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
71.429%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 3 دی 1395
آرتچارت | صورت بنفش از بابک رشوند
صورت بنفش
برآورد
 
قیمت فروش
16.667%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 19 فروردین 1393
آرتچارت | بدون عنوان از هادی روشن ضمیر
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
25%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 8 خرداد 1394
آرتچارت | شوق پرواز از عذرا عقیقی بخشایشی
شوق پرواز
برآورد
€3,000
3,184 دلار آمریکا
-
€6,000
6,367 دلار آمریکا
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 28 آذر 1401
آرتچارت | بدون عنوان از حمید عجمی
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
20%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 21 دی 1397