برآورد
£2,000
2,632 دلار آمریکا
- £3,000
3,947 دلار آمریکا
قیمت فروش
£1,386
1,824 دلار آمریکا
44.56%
سایر آثار هنری بهجت صدر

آرتچارت | بدون عنوان از بهجت صدر
بدون عنوان
برآورد
€4,000
4,245 دلار آمریکا
-
€6,000
6,367 دلار آمریکا
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 28 آذر 1401
آرتچارت | ترکیب‌بندی از بهجت صدر
ترکیب‌بندی
برآورد
 
قیمت فروش
0%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 19 آذر 1393
آرتچارت | بدون عنوان از بهجت صدر
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
0%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 7 خرداد 1392
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 36,513 دلار آمریکا
کمینه برآورد 24,988 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 34,718 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+28.558%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2019 - 2023
عملکرد در برابر برآوردها
2019 - 2023
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2019 - 2023
آثار هنری مشابه

آرتچارت | زن دراز کشیده از فائق حسن
زن دراز کشیده
برآورد
€1,500
1,828 دلار آمریکا
-
€2,000
2,438 دلار آمریکا
قیمت فروش
€1,820
2,218 دلار آمریکا
4%
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 26 خرداد 1400
آرتچارت | طبیعت بی‌‍جان (سیب‌ها و گلابی‌ها) از لوی کیالی
طبیعت بی‌‍جان (سیب‌ها و گلابی‌ها)
برآورد
£0
0 دلار آمریکا
-
£0
0 دلار آمریکا
قیمت فروش
£956
1,292 دلار آمریکا
0%
تاریخ حراج
بونامز - 21 آذر 1398