• ترکیب‌بندی
  • رنگ روغن روی آلومینیوم
  • نقاشی
  • 13.5 * 12 سانتی متر
فروش در - خانه حراج
22 خرداد 1394
برآورد
قیمت فروش
330.769%
آرتچارت | بدون عنوان (درخت) از بهجت صدر
بدون عنوان (درخت)
برآورد
£2,000
2,632 دلار آمریکا
-
£3,000
3,947 دلار آمریکا
قیمت فروش
£1,386
1,824 دلار آمریکا
44.56%
تاریخ حراج
ساتبیز - 29 مهر 1399