آرتچارت | اسلحه صلح از کامبیز شریف
اسلحه صلح
برآورد
 
قیمت فروش
2.857%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 22 دی 1396
آرتچارت | پیون از تیمو ناصری
پیون
برآورد
12,000,000,000﷼
46,325 دلار آمریکا
-
16,000,000,000﷼
61,767 دلار آمریکا
قیمت فروش
12,000,000,000﷼
46,325 دلار آمریکا
14.286%
تاریخ حراج
تهران - 26 دی 1399
آرتچارت | بدون عنوان از قدرت الله عاقلی
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
3.091%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 25 شهریور 1392
آرتچارت | بدون عنوان از تاها بهبهانی
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
144.444%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 8 خرداد 1394