بیژن نعمتی شریف

ایران | 1326 - 1391
مقایسه
درباره بیژن نعمتی شریف

در حراج ها

اولین حضور
21 مرداد 1400
تعداد حضور
3
تعداد آثار
3
میانگین قیمت فروش
10,466 دلار آمریکا
میانگین کمینه برآورد
7,776 دلار آمریکا
میانگین بیشینه برآورد
10,812 دلار آمریکا
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
100%
میانگین رشد ارزش آثار
11.048%