تاریخچه حضور در نمایشگاه ها

سایر آثار هنری بیژن نعمتی شریف

عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 12,425 دلار آمریکا
کمینه برآورد 8,688 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 12,250 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+19.429%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
آثار هنری مشابه

آرتچارت | بَردِ شیر از حامد رشتیان
بَردِ شیر
برآورد
 
قیمت فروش
8%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 22 دی 1396
آرتچارت | نفخ صور شماره ۵ از رضا لواسانی
نفخ صور شماره ۵
برآورد
 
قیمت فروش
25%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 3 دی 1395
آرتچارت | بدون عنوان از مجموعه وجود و ناوجود از مونا پاد
بدون عنوان از مجموعه وجود و ناوجود
برآورد
400,000,000﷼
3,478 دلار آمریکا
-
600,000,000﷼
5,217 دلار آمریکا
قیمت فروش
700,000,000﷼
6,087 دلار آمریکا
40%
تاریخ حراج
تهران - 21 دی 1397