برآورد
110,000,000,000﷼
223,350 دلار آمریکا
- 130,000,000,000﷼
263,959 دلار آمریکا
قیمت فروش
112,000,000,000﷼
227,411 دلار آمریکا
6.667%
سایر آثار هنری حسین زنده رودی

آرتچارت | عناصر از حسین زنده رودی
عناصر
برآورد
 
قیمت فروش
0.25%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 28 اسفند 1392
آرتچارت | ایریس از حسین زنده رودی
ایریس
برآورد
 
قیمت فروش
6.25%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 21 آبان 1394
آرتچارت | مروارید بنفش از حسین زنده رودی
مروارید بنفش
برآورد
 
قیمت فروش
50%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 2 آبان 1397
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 99,607 دلار آمریکا
کمینه برآورد 59,450 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 82,968 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+64.8%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2020 - 2024
عملکرد در برابر برآوردها
2020 - 2024
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2020 - 2024
آثار هنری مشابه

آرتچارت | محبت از محمد احصایی
محبت
برآورد
 
قیمت فروش
93.333%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 9 خرداد 1393
آرتچارت | بدون عنوان از محمد احصایی
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
7.714%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 2 آبان 1391
آرتچارت | ساهو فساهاه از حسین زنده رودی
ساهو فساهاه
برآورد
 
قیمت فروش
20.75%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 28 اسفند 1395