فروش در - خانه حراج
3 آبان 1390
برآورد
قیمت فروش
16.667%
سایر آثار هنری حسین زنده رودی

آرتچارت | عناصر از حسین زنده رودی
عناصر
برآورد
 
قیمت فروش
0.25%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 28 اسفند 1392
آرتچارت | ایریس از حسین زنده رودی
ایریس
برآورد
 
قیمت فروش
6.25%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 21 آبان 1394
آرتچارت | مروارید بنفش از حسین زنده رودی
مروارید بنفش
برآورد
 
قیمت فروش
50%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 2 آبان 1397
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 100,098 دلار آمریکا
کمینه برآورد 59,773 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 83,524 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+65.478%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2020 - 2024
عملکرد در برابر برآوردها
2020 - 2024
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2020 - 2024
آثار هنری مشابه

آرتچارت | برای دسته از حسین زنده رودی
برای دسته
برآورد
40,000,000,000﷼
72,202 دلار آمریکا
-
50,000,000,000﷼
90,253 دلار آمریکا
قیمت فروش
48,400,000,000﷼
87,365 دلار آمریکا
7.556%
تاریخ حراج
تهران - 4 بهمن 1402
آرتچارت | بر روی ۲۵ حساب نکنید از حسین زنده رودی
بر روی ۲۵ حساب نکنید
برآورد
 
قیمت فروش
60.714%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 7 اردیبهشت 1389
آرتچارت | پنجه‌ی آبی + نارنجی از حسین زنده رودی
پنجه‌ی آبی + نارنجی
برآورد
 
قیمت فروش
11.111%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 4 آبان 1389