فروش در - خانه حراج
3 آبان 1390
برآورد
قیمت فروش
16.667%
آرتچارت | برای دسته از حسین زنده رودی
برای دسته
برآورد
40,000,000,000﷼
72,202 دلار آمریکا
-
50,000,000,000﷼
90,253 دلار آمریکا
قیمت فروش
48,400,000,000﷼
87,365 دلار آمریکا
7.556%
تاریخ حراج
تهران - 4 بهمن 1402
آرتچارت | بر روی ۲۵ حساب نکنید از حسین زنده رودی
بر روی ۲۵ حساب نکنید
برآورد
 
قیمت فروش
60.714%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 7 اردیبهشت 1389
آرتچارت | پنجه‌ی آبی + نارنجی از حسین زنده رودی
پنجه‌ی آبی + نارنجی
برآورد
 
قیمت فروش
11.111%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 4 آبان 1389
آرتچارت | مه + حاجی از حسین زنده رودی
مه + حاجی
برآورد
 
قیمت فروش
16.229%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 27 آذر 1387
آرتچارت | طلا+ریال از حسین زنده رودی
طلا+ریال
برآورد
 
قیمت فروش
20%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 3 دی 1395
آرتچارت | بدون عنوان از رضا مافی
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
8.571%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 16 تیر 1396
آرتچارت | بدون عنوان از فرامرز پیلارام
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
4%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 4 آذر 1387
آرتچارت | بدون عنوان از رضا مافی
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
14.286%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 7 خرداد 1395
آرتچارت | ترکیب بندی از حسین زنده رودی
ترکیب بندی
برآورد
 
قیمت فروش
36%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 9 خرداد 1393