• بدون عنوان
  • رنگ روغن و رنگ متالیک روی بوم
  • نقاشیخط
  • 97 * 146 سانتی متر
  • امضا شده پشت اثر، قاب‌شده
فروش در - خانه حراج
19 مهر 1389
برآورد
قیمت فروش
0%
سایر آثار هنری حسین زنده رودی

آرتچارت | عناصر از حسین زنده رودی
عناصر
برآورد
 
قیمت فروش
0.25%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 28 اسفند 1392
آرتچارت | ایریس از حسین زنده رودی
ایریس
برآورد
 
قیمت فروش
6.25%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 21 آبان 1394
آرتچارت | مروارید بنفش از حسین زنده رودی
مروارید بنفش
برآورد
 
قیمت فروش
50%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 2 آبان 1397
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 100,098 دلار آمریکا
کمینه برآورد 59,773 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 83,524 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+65.478%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2020 - 2024
عملکرد در برابر برآوردها
2020 - 2024
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2020 - 2024
آثار هنری مشابه

آرتچارت | Speak About Companion از محمد احصایی
Speak About Companion
برآورد
 
قیمت فروش
0.25%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 27 فروردین 1392
آرتچارت | پیش از عبور تلماخوس از حسین زنده رودی
پیش از عبور تلماخوس
برآورد
15,000,000,000﷼
60,000 دلار آمریکا
-
20,000,000,000﷼
80,000 دلار آمریکا
قیمت فروش
15,000,000,000﷼
60,000 دلار آمریکا
14.286%
تاریخ حراج
تهران - 24 دی 1400
آرتچارت | محبت از محمد احصایی
محبت
برآورد
 
قیمت فروش
42.4%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 4 آذر 1387