• بدون عنوان (از مجموعه مونالیزا) 1388
  • اکریلیک و رنگ روغن روی بوم
  • نقاشی
  • 150 * 195 سانتی متر
برآورد
£0
0 دلار آمریکا
- £0
0 دلار آمریکا
قیمت فروش
£383
478 دلار آمریکا
0%
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 7,585 دلار آمریکا
کمینه برآورد 1,973 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 2,767 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+278.571%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
آثار هنری مشابه

آرتچارت | بدون عنوان از مصطفی دشتی
بدون عنوان
برآورد
15,000,000﷼
127 دلار آمریکا
-
30,000,000﷼
253 دلار آمریکا
قیمت فروش
52,500,000﷼
443 دلار آمریکا
133.333%
فروش در
تاریخ حراج
اسمارت آکشن - 24 آبان 1398