• بدون عنوان
  • سیلک‌اسکرین روی کاغذ
  • چاپ
  • 110 * 38 سانتی متر
  • تعداد نسخه: 100
  • نسخه 47
  • امضا شده و تاریخ خورده عزاوی با مُهر هنرمند (پایین راست)؛ شماره نسخه خورده 100/47 (پایین چپ)
برآورد
£1,500
2,073 دلار آمریکا
- £2,500
3,455 دلار آمریکا
قیمت فروش
£5,000
6,911 دلار آمریکا
150%
آرتچارت | سه عاشق از پرویز تناولی
سه عاشق
برآورد
£3,000
4,140 دلار آمریکا
-
£4,000
5,520 دلار آمریکا
قیمت فروش
£3,780
5,216 دلار آمریکا
8%
تاریخ حراج
ساتبیز - 28 مهر 1400