تاریخچه حضور در نمایشگاه ها

کلکسیونر مدرن - آرتیبیشن
7 مهر 1402
سایر آثار هنری ابراهیم فرجی

آرتچارت | بدون عنوان از ابراهیم فرجی
بدون عنوان
برآورد
£3,000
4,140 دلار آمریکا
-
£4,000
5,520 دلار آمریکا
تاریخ حراج
ساتبیز - 28 مهر 1400
آرتچارت | بدون عنوان از ابراهیم فرجی
بدون عنوان
برآورد
400,000,000﷼
3,042 دلار آمریکا
-
600,000,000﷼
4,563 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,600,000,000﷼
12,167 دلار آمریکا
220%
تاریخ حراج
تهران - 14 تیر 1398
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 4,469 دلار آمریکا
کمینه برآورد 1,838 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 2,984 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+56.667%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2018 - 2022
عملکرد در برابر برآوردها
2018 - 2022
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2018 - 2022
آثار هنری مشابه

آرتچارت | بدون عنوان از مجتبی تاجیک
بدون عنوان
برآورد
1,500,000,000﷼
2,976 دلار آمریکا
-
2,000,000,000﷼
3,968 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,870,000,000﷼
3,710 دلار آمریکا
6.857%
تاریخ حراج
تهران - 21 آذر 1402
آرتچارت | بدون عنوان از علی مشهدی الاصل
بدون عنوان
برآورد
800,000,000﷼
1,587 دلار آمریکا
-
1,200,000,000﷼
2,381 دلار آمریکا
قیمت فروش
2,090,000,000﷼
4,147 دلار آمریکا
109%
تاریخ حراج
تهران - 21 آذر 1402
آرتچارت | بدون عنوان از رقیه نجدی
بدون عنوان
برآورد
1,300,000,000﷼
3,076 دلار آمریکا
-
1,500,000,000﷼
3,549 دلار آمریکا
تاریخ حراج
اسمارت آکشن - 18 خرداد 1403