تاریخچه حضور در نمایشگاه ها

او - تالار این جا
22 بهمن 1400
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 27,578 دلار آمریکا
کمینه برآورد 14,731 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 20,828 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+42.428%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2018 - 2022
عملکرد در برابر برآوردها
2018 - 2022
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2018 - 2022
آثار هنری مشابه

آرتچارت | بدون عنوان (مرد در مزرعه) از نیاز باباتبار
بدون عنوان (مرد در مزرعه)
برآورد
£250
343 دلار آمریکا
-
£500
686 دلار آمریکا
تاریخ حراج
بونامز - 20 بهمن 1400
آرتچارت | بدون عنوان از نیاز باباتبار
بدون عنوان
برآورد
£350
480 دلار آمریکا
-
£500
686 دلار آمریکا
تاریخ حراج
بونامز - 20 بهمن 1400
آرتچارت | رویا 139 از صفوان دَهول
رویا 139
برآورد
£3,000
3,725 دلار آمریکا
-
£5,000
6,209 دلار آمریکا
قیمت فروش
£10,160
12,616 دلار آمریکا
154%
تاریخ حراج
ساتبیز - 5 اردیبهشت 1402