• بدون عنوان 1360
  • رنگ روغن روی بوم
  • نقاشی
  • 140 * 225 سانتی متر
  • امضاء: «فرامرز خانی »1400 (پایین راست)
برآورد
300,000,000﷼
1,200 دلار آمریکا
- 400,000,000﷼
1,600 دلار آمریکا
قیمت فروش
500,000,000﷼
2,000 دلار آمریکا
42.857%
سایر آثار هنری فرامرز خانی

آرتچارت | بدون عنوان از فرامرز خانی
بدون عنوان
برآورد
800,000,000﷼
1,587 دلار آمریکا
-
1,200,000,000﷼
2,381 دلار آمریکا
قیمت فروش
990,000,000﷼
1,964 دلار آمریکا
1%
تاریخ حراج
تهران - 21 آذر 1402
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 1,982 دلار آمریکا
کمینه برآورد 1,394 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 1,990 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+20.929%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
آثار هنری مشابه

آرتچارت | جزیره مردگان از آرین لواسانی
جزیره مردگان
برآورد
800,000,000﷼
1,587 دلار آمریکا
-
1,200,000,000﷼
2,381 دلار آمریکا
قیمت فروش
880,000,000﷼
1,746 دلار آمریکا
12%
تاریخ حراج
تهران - 21 آذر 1402
آرتچارت | بدون عنوان از شیرین آزادی
بدون عنوان
برآورد
400,000,000﷼
794 دلار آمریکا
-
600,000,000﷼
1,190 دلار آمریکا
قیمت فروش
880,000,000﷼
1,746 دلار آمریکا
76%
تاریخ حراج
تهران - 21 آذر 1402
آرتچارت | بدون عنوان از هومن بیات
بدون عنوان
برآورد
800,000,000﷼
1,587 دلار آمریکا
-
1,200,000,000﷼
2,381 دلار آمریکا
قیمت فروش
990,000,000﷼
1,964 دلار آمریکا
1%
تاریخ حراج
تهران - 21 آذر 1402