• بدون عنوان 1345
  • ترکیب مواد روی مقوا
  • نقاشیخط
  • 34 * 35 سانتی متر
  • امضا شده و تاریخ خورده 1967 پایین راست، قاب‌شده
فروش در - خانه حراج
12 خرداد 1389
برآورد
قیمت فروش
10%
آرتچارت | پرفیوم فلوتانت از حسین زنده رودی
پرفیوم فلوتانت
برآورد
 
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 19 خرداد 1396
آرتچارت | ترکیب‌بندی خوش‌نویسی از حسین زنده رودی
ترکیب‌بندی خوش‌نویسی
برآورد
 
قیمت فروش
85.714%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 19 آذر 1393
آرتچارت | پرنده از حسین زنده رودی
پرنده
برآورد
 
قیمت فروش
7.143%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 28 آبان 1389
آرتچارت | بدون عنوان از صادق تبریزی
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
60%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 5 مرداد 1397
آرتچارت | ذکر الله از محمد احصایی
ذکر الله
برآورد
€6,000
7,229 دلار آمریکا
-
€8,000
9,639 دلار آمریکا
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 12 آذر 1399