• بدون عنوان 1345
  • ترکیب مواد روی مقوا
  • نقاشیخط
  • 34 * 35 سانتی متر
  • امضا شده و تاریخ خورده 1967 پایین راست، قاب‌شده
فروش در - خانه حراج
12 خرداد 1389
برآورد
قیمت فروش
10%
سایر آثار هنری فرامرز پیلارام

آرتچارت | بدون عنوان از فرامرز پیلارام
بدون عنوان
برآورد
£60,000
78,947 دلار آمریکا
-
£80,000
105,263 دلار آمریکا
قیمت فروش
£52,920
69,632 دلار آمریکا
24.4%
تاریخ حراج
ساتبیز - 29 مهر 1399
آرتچارت | بدون عنوان از فرامرز پیلارام
بدون عنوان
برآورد
 
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 21 دی 1397
آرتچارت | بدون عنوان از فرامرز پیلارام
بدون عنوان
برآورد
10,000,000,000﷼
73,692 دلار آمریکا
-
15,000,000,000﷼
110,538 دلار آمریکا
قیمت فروش
9,500,000,000﷼
70,007 دلار آمریکا
24%
تاریخ حراج
تهران - 27 دی 1398
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 56,039 دلار آمریکا
کمینه برآورد 36,598 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 49,562 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+50.392%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2020 - 2024
عملکرد در برابر برآوردها
2020 - 2024
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2020 - 2024
آثار هنری مشابه

آرتچارت | پرفیوم فلوتانت از حسین زنده رودی
پرفیوم فلوتانت
برآورد
 
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 19 خرداد 1396
آرتچارت | ترکیب‌بندی خوش‌نویسی از حسین زنده رودی
ترکیب‌بندی خوش‌نویسی
برآورد
 
قیمت فروش
85.714%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 19 آذر 1393
آرتچارت | پرنده از حسین زنده رودی
پرنده
برآورد
 
قیمت فروش
7.143%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 28 آبان 1389