• ترکیب‌بندی خوش‌نویسی 1354
  • ترکیب مواد روی کاغذ
  • نقاشیخط
  • 40 * 40 سانتی متر
  • امضا شده و تاریخ خورده پایین چپ
فروش در - خانه حراج
22 خرداد 1394
برآورد
قیمت فروش
9.091%
آرتچارت | صبح 7 از پوران جین‌چی
صبح 7
برآورد
 
قیمت فروش
12.727%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 1 آبان 1391
آرتچارت | ترکیب‌بندی خوش‌نویسی از فرامرز پیلارام
ترکیب‌بندی خوش‌نویسی
برآورد
 
قیمت فروش
33.333%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 22 خرداد 1394
آرتچارت | ترکیب‌بندی از حسین زنده رودی
ترکیب‌بندی
برآورد
 
قیمت فروش
20%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 30 آبان 1390
آرتچارت | ترکیب‌بندی چند رنگ از حسین زنده رودی
ترکیب‌بندی چند رنگ
برآورد
 
قیمت فروش
105.714%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 28 آبان 1389
آرتچارت | ترکیب‌بندی مشکی از حسین زنده رودی
ترکیب‌بندی مشکی
برآورد
 
قیمت فروش
7.143%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 26 خرداد 1395
آرتچارت | طلا و رنگ‌ها از حسین زنده رودی
طلا و رنگ‌ها
برآورد
 
قیمت فروش
94.286%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 28 آبان 1389
آرتچارت | ترکیب‌بندی انتزاعی از حسین زنده رودی
ترکیب‌بندی انتزاعی
برآورد
 
قیمت فروش
88.571%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 28 آبان 1389
آرتچارت | ترکیب‌بندی رنگ مشکی در پس زمینه رنگی از حسین زنده رودی
ترکیب‌بندی رنگ مشکی در پس زمینه رنگی
برآورد
 
قیمت فروش
82.857%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 28 آبان 1389
آرتچارت | ترکیب‌بندی از فرامرز پیلارام
ترکیب‌بندی
برآورد
 
قیمت فروش
21.429%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 22 خرداد 1394