• صبح 7 1388
  • زغال موم‌شده و مداد روی کاغذ برنج
  • نقاشیخط
  • 45.7 * 45.7 سانتی متر
  • امضا شده و تاریخ خورده
فروش در - خانه حراج
1 آبان 1391
برآورد
قیمت فروش
12.727%
سایر آثار هنری پوران جین‌چی

آرتچارت | صبح 6 از پوران جین‌چی
صبح 6
برآورد
 
قیمت فروش
4.167%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 3 آبان 1391
آرتچارت | تجوید شماره 5 از پوران جین‌چی
تجوید شماره 5
برآورد
 
قیمت فروش
11.111%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 28 فروردین 1392
آرتچارت | پرچم 4 از پوران جین‌چی
پرچم 4
برآورد
 
قیمت فروش
20%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 8 آبان 1392
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 24,469 دلار آمریکا
کمینه برآورد 16,663 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 21,591 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+21.18%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2009 - 2013
عملکرد در برابر برآوردها
2009 - 2013
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2009 - 2013
آثار هنری مشابه

آرتچارت | ترکیب‌بندی انتزاعی از حسین زنده رودی
ترکیب‌بندی انتزاعی
برآورد
 
قیمت فروش
28%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 28 آبان 1389
آرتچارت | بدون عنوان از رضا مافی
بدون عنوان
برآورد
500,000,000﷼
4,348 دلار آمریکا
-
1,000,000,000﷼
8,696 دلار آمریکا
قیمت فروش
675,000,000﷼
5,870 دلار آمریکا
10%
فروش در
تاریخ حراج
اسمارت آکشن - 25 مهر 1399
آرتچارت | گوهر مستی از حسین زنده رودی
گوهر مستی
برآورد
2,500,000,000﷼
18,423 دلار آمریکا
-
3,500,000,000﷼
25,792 دلار آمریکا
قیمت فروش
2,800,000,000﷼
20,634 دلار آمریکا
6.667%
تاریخ حراج
تهران - 27 دی 1398