• ترکیب‌بندی 1343
  • ترکیب مواد روی مقوا
  • نقاشیخط
  • 36.5 * 39 سانتی متر
  • امضا شده و تاریخ خورده پایین چپ
فروش در - خانه حراج
22 خرداد 1394
برآورد
قیمت فروش
21.429%
آرتچارت | صبح 7 از پوران جین‌چی
صبح 7
برآورد
 
قیمت فروش
12.727%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 1 آبان 1391
آرتچارت | ترکیب‌بندی خوش‌نویسی از فرامرز پیلارام
ترکیب‌بندی خوش‌نویسی
برآورد
 
قیمت فروش
33.333%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 22 خرداد 1394
آرتچارت | ترکیب‌بندی خوش‌نویسی از فرامرز پیلارام
ترکیب‌بندی خوش‌نویسی
برآورد
 
قیمت فروش
9.091%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 22 خرداد 1394
آرتچارت | ترکیب‌بندی چند رنگ از حسین زنده رودی
ترکیب‌بندی چند رنگ
برآورد
 
قیمت فروش
105.714%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 28 آبان 1389
آرتچارت | طلا و رنگ‌ها از حسین زنده رودی
طلا و رنگ‌ها
برآورد
 
قیمت فروش
94.286%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 28 آبان 1389