فرقعلی عبدالحفیظ

مصر | 1319
مقایسه
در حراج ها

اولین حضور
21 مرداد 1400
تعداد حضور
1
تعداد آثار
5
میانگین قیمت فروش
2,660 دلار آمریکا
میانگین کمینه برآورد
1,613 دلار آمریکا
میانگین بیشینه برآورد
2,364 دلار آمریکا
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
100%
میانگین رشد ارزش آثار
23.112%