• شیاطین غُران 1387
  • رنگ روغن، اکریلیک و چسب‌اکلیل روی بوم
  • نقاشی
  • 400 * 200 سانتی متر
فروش در - خانه حراج
28 مهر 1394
برآورد
قیمت فروش
72.889%
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 163,493 دلار آمریکا
کمینه برآورد 93,657 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 132,083 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+49.791%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2019 - 2023
عملکرد در برابر برآوردها
2019 - 2023
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2019 - 2023
آثار هنری مشابه

آرتچارت | خاکریزه‌های افقی و عمودی از مارکو گریگوریان
خاکریزه‌های افقی و عمودی
برآورد
$70,000
-
$100,000
قیمت فروش
$315,375
271.029%
تاریخ حراج
بونامز - 20 خرداد 1401