• تا ابد عاشقتم 1385 - 1386
  • ترکیب مواد روی بوم روی تخته
  • نقاشی
  • 260 * 180 سانتی متر
  • اکریلیک، سنگ، اکلیل، رنگدانه، رنگ ویترایل و رنگ روغن روی بوم نصب شده روی تخته.
فروش در - خانه حراج
11 اردیبهشت 1387
برآورد
قیمت فروش
241.778%
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 163,493 دلار آمریکا
کمینه برآورد 93,657 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 132,083 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+49.791%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2019 - 2023
عملکرد در برابر برآوردها
2019 - 2023
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2019 - 2023
آثار هنری مشابه

آرتچارت | یک دنیا از فرهاد مشیری
یک دنیا
برآورد
 
قیمت فروش
758.571%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 9 آبان 1386
آرتچارت | گاوچران و سرخپوست از فرهاد مشیری
گاوچران و سرخپوست
برآورد
 
قیمت فروش
127%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 24 مهر 1388
آرتچارت | صفر نود و پنج. تی. تی. وی. از فرهاد مشیری
صفر نود و پنج. تی. تی. وی.
برآورد
 
قیمت فروش
526%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 25 آذر 1389