• بدون عنوان 1401
  • رنگ روغن روی بوم
  • نقاشی
  • 150 * 103 سانتی متر
  • امضاشده «FARIBAFARAGDANi 2022» (پایین چپ)
برآورد
600,000,000﷼
1,190 دلار آمریکا
- 800,000,000﷼
1,587 دلار آمریکا
قیمت فروش
770,000,000﷼
1,528 دلار آمریکا
10%
سایر آثار هنری فریبا فرقدانی

عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 1,528 دلار آمریکا
کمینه برآورد 1,190 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 1,587 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+10%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
آثار هنری مشابه

آرتچارت | زیر نقاب شب از مانلی منوچهری
زیر نقاب شب
برآورد
600,000,000﷼
1,190 دلار آمریکا
-
800,000,000﷼
1,587 دلار آمریکا
قیمت فروش
660,000,000﷼
1,310 دلار آمریکا
5.714%
تاریخ حراج
تهران - 21 آذر 1402
آرتچارت | طنین ناخوانده از سمیه محرمی
طنین ناخوانده
برآورد
$1,350
-
$2,500
قیمت فروش
$1,200
37.662%
تاریخ حراج
ونو آرت - 21 خرداد 1402
آرتچارت | بدون عنوان از محمدرضا منزه
بدون عنوان
برآورد
600,000,000﷼
1,875 دلار آمریکا
-
800,000,000﷼
2,500 دلار آمریکا
قیمت فروش
600,000,000﷼
1,875 دلار آمریکا
14.286%
تاریخ حراج
تهران - 10 تیر 1401