• تو همان خورشیدی 1390
  • ترکیب مواد روی تخته
  • نقاشی
  • 153 * 153 سانتی متر
  • امضا شده دو بار، تیتر و تاریخ خورده "فرزاد کهن 2012 فرزاد کهن تو همان خورشیدی" (پشت اثر)
فروش در - خانه حراج
28 فروردین 1392
برآورد
قیمت فروش
20%
سایر آثار هنری فرزاد کهن

آرتچارت | من و تو از فرزاد کهن
من و تو
برآورد
£6,000
7,792 دلار آمریکا
-
£8,000
10,390 دلار آمریکا
قیمت فروش
£2,500
3,247 دلار آمریکا
64.286%
تاریخ حراج
کریستیز - 1 آبان 1398
آرتچارت | رویای کودکی 1 از فرزاد کهن
رویای کودکی 1
برآورد
 
قیمت فروش
56%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 21 بهمن 1393
آرتچارت | فقط تو از فرزاد کهن
فقط تو
برآورد
 
قیمت فروش
10%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 1 بهمن 1392
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 8,646 دلار آمریکا
کمینه برآورد 6,369 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 9,415 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+19.611%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2015 - 2019
عملکرد در برابر برآوردها
2015 - 2019
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2015 - 2019
آثار هنری مشابه

آرتچارت | بدون عنوان از ارسیا مقدم
بدون عنوان
برآورد
8,000,000,000﷼
15,873 دلار آمریکا
-
12,000,000,000﷼
23,810 دلار آمریکا
قیمت فروش
8,800,000,000﷼
17,460 دلار آمریکا
12%
تاریخ حراج
تهران - 21 آذر 1402
آرتچارت | بدون عنوان از فریدون آو
بدون عنوان
برآورد
4,000,000,000﷼
16,000 دلار آمریکا
-
6,000,000,000﷼
24,000 دلار آمریکا
قیمت فروش
4,000,000,000﷼
16,000 دلار آمریکا
20%
تاریخ حراج
تهران - 21 مرداد 1400
آرتچارت | درخت عشق از محمد صبری
درخت عشق
برآورد
£2,500
3,477 دلار آمریکا
-
£4,000
5,563 دلار آمریکا
قیمت فروش
£11,475
15,957 دلار آمریکا
253.077%
تاریخ حراج
بونامز - 21 مرداد 1400