• این عشق همیشگی 1392
  • ترکیب مواد روی تخته
  • نقاشی
  • 152.5 * 152.5 سانتی متر
فروش در - خانه حراج
25 شهریور 1392
برآورد
قیمت فروش
4%
سایر آثار هنری فرزاد کهن

آرتچارت | من و تو از فرزاد کهن
من و تو
برآورد
£6,000
7,792 دلار آمریکا
-
£8,000
10,390 دلار آمریکا
قیمت فروش
£2,500
3,247 دلار آمریکا
64.286%
تاریخ حراج
کریستیز - 1 آبان 1398
آرتچارت | رویای کودکی 1 از فرزاد کهن
رویای کودکی 1
برآورد
 
قیمت فروش
56%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 21 بهمن 1393
آرتچارت | فقط تو از فرزاد کهن
فقط تو
برآورد
 
قیمت فروش
10%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 1 بهمن 1392
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 8,646 دلار آمریکا
کمینه برآورد 6,369 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 9,415 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+19.611%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2015 - 2019
عملکرد در برابر برآوردها
2015 - 2019
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2015 - 2019
آثار هنری مشابه

آرتچارت | بدون عنوان از حسین شاه طاهری
بدون عنوان
برآورد
700,000,000﷼
2,800 دلار آمریکا
-
900,000,000﷼
3,600 دلار آمریکا
قیمت فروش
2,000,000,000﷼
8,000 دلار آمریکا
150%
تاریخ حراج
تهران - 21 مرداد 1400
آرتچارت | بدون عنوان از عباس شهسوار
بدون عنوان
برآورد
3,000,000,000﷼
5,952 دلار آمریکا
-
4,000,000,000﷼
7,937 دلار آمریکا
قیمت فروش
4,400,000,000﷼
8,730 دلار آمریکا
25.714%
تاریخ حراج
تهران - 21 آذر 1402
آرتچارت | بدون‌عنوان از مجموعه‌ ورونیکا از آزاده رزاق دوست
بدون‌عنوان از مجموعه‌ ورونیکا
برآورد
3,000,000,000﷼
5,952 دلار آمریکا
-
4,000,000,000﷼
7,937 دلار آمریکا
قیمت فروش
3,300,000,000﷼
6,548 دلار آمریکا
5.714%
تاریخ حراج
تهران - 21 آذر 1402