• بدون عنوان
  • ترکیب مواد
  • عکاسی
  • 30 * 20 سانتی متر
  • لایت‌باکس و کولاژ پولاروید 
تاریخچه حضور در نمایشگاه ها

دق الباب - شریف
31 شهریور 1402
آثار هنری مشابه

آرتچارت | جاده‌ها از عباس قریب
جاده‌ها
برآورد
€500
529 دلار آمریکا
-
€600
635 دلار آمریکا
تاریخ حراج
فیدسارته - 22 اردیبهشت 1401
آرتچارت | بدون عنوان از شیرین نشاط
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
183.333%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 11 آذر 1393
آرتچارت | بدون عنوان (برف) از عباس قریب
بدون عنوان (برف)
برآورد
€250
281 دلار آمریکا
-
€300
337 دلار آمریکا
قیمت فروش
€320
360 دلار آمریکا
16.364%
تاریخ حراج
حراج فینارته - 29 خرداد 1399