تاریخچه حضور در نمایشگاه ها

دق الباب - شریف
31 شهریور 1402
آثار هنری مشابه

آرتچارت | در دفاع از شیرین نشاط
در دفاع
برآورد
$10,000
-
$15,000
تاریخ حراج
آرت‌نِت آنلاین - 25 بهمن 1402
آرتچارت | فایل‌های ک 109 از طارق أل غصين
فایل‌های ک 109
برآورد
$3,000
-
$5,000
قیمت فروش
$4,032
0.8%
تاریخ حراج
کریستیز - 11 خرداد 1403
آرتچارت | فایل‌های ک 025 از طارق أل غصين
فایل‌های ک 025
برآورد
$3,000
-
$5,000
قیمت فروش
$4,032
0.8%
تاریخ حراج
کریستیز - 11 خرداد 1403