فروش در - خانه حراج
8 خرداد 1394
برآورد
قیمت فروش
2.857%
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 5,667 دلار آمریکا
کمینه برآورد 5,754 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 7,357 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
-13.991%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
آثار هنری مشابه

آرتچارت | بدون عنوان (از مجموعه خانم پروانه) از شادی قدیریان
بدون عنوان (از مجموعه خانم پروانه)
برآورد
 
قیمت فروش
4.167%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 30 فروردین 1391
آرتچارت | دختر شهری شماره 2 از شیرین علی آبادی
دختر شهری شماره 2
برآورد
$7,000
-
$10,000
قیمت فروش
$5,625
33.824%
تاریخ حراج
کریستیز - 3 فروردین 1398
آرتچارت | به رویایم آمد از سیامک زمردی مطلق
به رویایم آمد
برآورد
 
قیمت فروش
0%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 24 فروردین 1390