• بدون عنوان از مجموعه پرخوری 1392
  • اکریلیک روی بوم
  • نقاشی
  • 150 * 120 سانتی متر
فروش در - خانه حراج
21 بهمن 1393
برآورد
فروخته نشده
تاریخچه حضور در نمایشگاه ها

بولیمیا - گالری طراحان آزاد
27 بهمن 1391
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 3,919 دلار آمریکا
کمینه برآورد 2,964 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 4,616 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+0.403%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2019 - 2023
عملکرد در برابر برآوردها
2019 - 2023
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2019 - 2023
آثار هنری مشابه

آرتچارت | پدرم روضه رضوان به دو گندم بفروخت؟!!! از محمد فدوی
پدرم روضه رضوان به دو گندم بفروخت؟!!!
برآورد
800,000,000﷼
1,587 دلار آمریکا
-
1,200,000,000﷼
2,381 دلار آمریکا
قیمت فروش
880,000,000﷼
1,746 دلار آمریکا
12%
تاریخ حراج
تهران - 21 آذر 1402
آرتچارت | گذار از مریم مقدم
گذار
برآورد
400,000,000﷼
794 دلار آمریکا
-
600,000,000﷼
1,190 دلار آمریکا
قیمت فروش
770,000,000﷼
1,528 دلار آمریکا
54%
تاریخ حراج
تهران - 21 آذر 1402
آرتچارت | شهر فرنگ از علی رضوی
شهر فرنگ
برآورد
400,000,000﷼
794 دلار آمریکا
-
600,000,000﷼
1,190 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,100,000,000﷼
2,183 دلار آمریکا
120%
تاریخ حراج
تهران - 21 آذر 1402