تاریخچه حضور در نمایشگاه ها

حمین هوالی - ساربان
25 مرداد 1398
آثار هنری مشابه

آرتچارت | به روی مقبره مادرم از بهروز دارش
به روی مقبره مادرم
برآورد
7,000,000,000﷼
14,213 دلار آمریکا
-
9,000,000,000﷼
18,274 دلار آمریکا
قیمت فروش
10,000,000,000﷼
20,305 دلار آمریکا
25%
تاریخ حراج
تهران - 27 تیر 1402
آرتچارت | بدون عنوان از مهدی شیراحمدی
بدون عنوان
برآورد
5,000,000,000﷼
9,921 دلار آمریکا
-
7,000,000,000﷼
13,889 دلار آمریکا
قیمت فروش
9,350,000,000﷼
18,552 دلار آمریکا
55.833%
تاریخ حراج
تهران - 21 آذر 1402
آرتچارت | خیام، تولیپانو ۱ از فرهاد اروجی
خیام، تولیپانو ۱
برآورد
2,000﷼
0 دلار آمریکا
-
3,000﷼
0 دلار آمریکا
تاریخ حراج
بایاس آرت - 6 تیر 1403