آرتچارت | به روی مقبره مادرم از بهروز دارش
به روی مقبره مادرم
برآورد
7,000,000,000﷼
14,213 دلار آمریکا
-
9,000,000,000﷼
18,274 دلار آمریکا
قیمت فروش
10,000,000,000﷼
20,305 دلار آمریکا
25%
تاریخ حراج
تهران - 27 تیر 1402
آرتچارت | گِرد سفید 1 از خالد بن سلیمان
گِرد سفید 1
برآورد
€5,000
5,780 دلار آمریکا
-
€7,000
8,092 دلار آمریکا
تاریخ حراج
کرنت د سینت سیر - 5 آبان 1400
آرتچارت | پیون از تیمو ناصری
پیون
برآورد
12,000,000,000﷼
46,325 دلار آمریکا
-
16,000,000,000﷼
61,767 دلار آمریکا
قیمت فروش
12,000,000,000﷼
46,325 دلار آمریکا
14.286%
تاریخ حراج
تهران - 26 دی 1399
آرتچارت | بدون عنوان از قدرت الله عاقلی
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
3.091%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 25 شهریور 1392
آرتچارت | بدون عنوان از مهسا کریمی‌زاده
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
10%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 10 اردیبهشت 1392
آرتچارت | شعر سخت از فرهاد فزونی
شعر سخت
برآورد
400,000,000﷼
1,600 دلار آمریکا
-
600,000,000﷼
2,400 دلار آمریکا
قیمت فروش
400,000,000﷼
1,600 دلار آمریکا
20%
تاریخ حراج
تهران - 21 مرداد 1400
آرتچارت | مجموعه زمین و آسمان از قدرت الله عاقلی
مجموعه زمین و آسمان
برآورد
 
قیمت فروش
36.963%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 1 آبان 1391
آرتچارت | قضاوت يا تجربه؟ از کامبیز صبری
قضاوت يا تجربه؟
برآورد
 
قیمت فروش
12.5%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 2 خرداد 1391
آرتچارت | Poet and Cage از پرویز تناولی
شاعر و قفس
برآورد
 
قیمت فروش
15.625%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 26 اسفند 1394