فروش در - خانه حراج
9 تیر 1394
برآورد
قیمت فروش
18.857%
سایر آثار هنری حسن جهانی

آرتچارت | ماهی از حسن جهانی
ماهی
برآورد
 
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 9 تیر 1394
آرتچارت | اسب‌ها از حسن جهانی
اسب‌ها
برآورد
 
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 9 تیر 1394
آرتچارت | درخت از حسن جهانی
درخت
برآورد
 
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 9 تیر 1394
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 654 دلار آمریکا
کمینه برآورد 472 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 629 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+18.857%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
آثار هنری مشابه

آرتچارت | بدون عنوان از رضا مافی
بدون عنوان
برآورد
100,000,000﷼
418 دلار آمریکا
-
250,000,000﷼
1,044 دلار آمریکا
قیمت فروش
120,000,000﷼
501 دلار آمریکا
31.429%
تاریخ حراج
اسمارت آکشن - 26 تیر 1399
آرتچارت | بدون عنوان از رضا مافی
بدون عنوان
برآورد
100,000,000﷼
418 دلار آمریکا
-
250,000,000﷼
1,044 دلار آمریکا
قیمت فروش
180,000,000﷼
752 دلار آمریکا
2.857%
تاریخ حراج
اسمارت آکشن - 26 تیر 1399
آرتچارت | بدون عنوان از صادق تبریزی
بدون عنوان
برآورد
$1,000
-
$2,000
قیمت فروش
$650
56.667%
تاریخ حراج
نِیتِن - 29 خرداد 1402