• خانه‌ای در کاظمیه 2 1393
  • جوهر روی کاغذ
  • طراحی
  • 111.7 * 76.2 سانتی متر
  • ابعاد قاب: 90 * 126 سانتی‌متر
3 فروردین 1401
برآورد
£6,000
7,910 دلار آمریکا
- £8,000
10,547 دلار آمریکا
فروخته نشده
سایر آثار هنری هيف قهرمان

آرتچارت | خانه‌ای در کاظمیه از هيف قهرمان
خانه‌ای در کاظمیه
برآورد
£6,000
7,910 دلار آمریکا
-
£8,000
10,547 دلار آمریکا
تاریخ حراج
ساتبیز - 3 فروردین 1401
آرتچارت | طراحی حسین پاشا از هيف قهرمان
طراحی حسین پاشا
برآورد
£6,000
7,910 دلار آمریکا
-
£8,000
10,547 دلار آمریکا
تاریخ حراج
ساتبیز - 3 فروردین 1401
آرتچارت | کاولیا از هيف قهرمان
کاولیا
برآورد
£40,000
52,632 دلار آمریکا
-
£60,000
78,947 دلار آمریکا
قیمت فروش
£62,500
82,237 دلار آمریکا
25%
تاریخ حراج
کریستیز - 21 آبان 1399
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 67,923 دلار آمریکا
کمینه برآورد 30,336 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 44,083 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+214.942%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2020 - 2024
عملکرد در برابر برآوردها
2020 - 2024
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2020 - 2024
آثار هنری مشابه

آرتچارت | بدون عنوان از فرهاد گاوزن
بدون عنوان
برآورد
2,000﷼
0 دلار آمریکا
-
3,000﷼
0 دلار آمریکا
تاریخ حراج
بایاس آرت - 6 تیر 1403
آرتچارت | خانه‌ای در کاظمیه از هيف قهرمان
خانه‌ای در کاظمیه
برآورد
£6,000
7,910 دلار آمریکا
-
£8,000
10,547 دلار آمریکا
تاریخ حراج
ساتبیز - 3 فروردین 1401
آرتچارت | طراحی حسین پاشا از هيف قهرمان
طراحی حسین پاشا
برآورد
£6,000
7,910 دلار آمریکا
-
£8,000
10,547 دلار آمریکا
تاریخ حراج
ساتبیز - 3 فروردین 1401