فروش در - خانه حراج
22 دی 1396
برآورد
قیمت فروش
42.222%
توضیحات اثر

 فیگورهای بهت‌زده، مغموم و غالباً فرودست شهری مضمون اصلی آثار احمد مرشدلو را تشکیل می‌دهند که در برخی از آن‌ها، همچون اثر حاضر همه‌ی تصویر را به صورت توده‌ای فشرده پر کرده‌اند. وی می‌گوید با آن‌که آدم‌های نقاشی‌های او با الهام از اطرافیانش مصور شده‌اند، هیچگاه ارجاعی مضمونی به فرد مشخصی در واقعیت ندارند و صرفاً از منظر استعاری‌شان قابل فهم هستند. 
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 9,688 دلار آمریکا
کمینه برآورد 8,074 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 11,238 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+8.037%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2019 - 2023
عملکرد در برابر برآوردها
2019 - 2023
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2019 - 2023
آثار هنری مشابه

آرتچارت | بدون عنوان از عفیف زورایک
بدون عنوان
برآورد
€6,000
6,936 دلار آمریکا
-
€8,000
9,249 دلار آمریکا
قیمت فروش
€7,800
9,017 دلار آمریکا
11.429%
تاریخ حراج
کرنت د سینت سیر - 5 آبان 1400
آرتچارت | بدون عنوان از گلناز فتحی
بدون عنوان
برآورد
$7,000
-
$10,000
قیمت فروش
$6,250
26.471%
فروش در
تاریخ حراج
سوآن - 25 آبان 1402
آرتچارت | عشق از ناصر الأسود
عشق
برآورد
€5,000
5,629 دلار آمریکا
-
€8,000
9,006 دلار آمریکا
قیمت فروش
€5,100
5,741 دلار آمریکا
21.538%
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 25 آذر 1400