• شب نیمه‌ی تابستان 1379
  • رنگ روغن روی بوم
  • نقاشی
  • 18 * 20 سانتی متر
  • امضاشده پایین چپ، امضاشده، تیتر و تاریخ‌خورده پشت اثر
    قاب‌شده
برآورد
$800 - $1,200
قیمت فروش
$750
25%
سایر آثار هنری حسام ابریشمی

آرتچارت | ریتم سرخ از حسام ابریشمی
ریتم سرخ
برآورد
$800
-
$1,200
قیمت فروش
$800
20%
تاریخ حراج
حراج کلارز - 25 شهریور 1401
آرتچارت | رویای یک زن از حسام ابریشمی
رویای یک زن
برآورد
$200
-
$1,000
قیمت فروش
$850
41.667%
تاریخ حراج
لیلند لیتل آکشنز - 8 اسفند 1399
آرتچارت | بدون عنوان از حسام ابریشمی
بدون عنوان
برآورد
$200
-
$800
قیمت فروش
$50
90%
تاریخ حراج
لاین اند یونیکورن - 24 تیر 1403
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 537 دلار آمریکا
کمینه برآورد 750 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 1,300 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
-44.016%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2020 - 2024
عملکرد در برابر برآوردها
2020 - 2024
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2020 - 2024
آثار هنری مشابه

آرتچارت | شَکت 9 از امیر ح.فلاح
شَکت 9
برآورد
 
قیمت فروش
26.316%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 20 مهر 1388
آرتچارت | ریتم سرخ از حسام ابریشمی
ریتم سرخ
برآورد
$800
-
$1,200
قیمت فروش
$800
20%
تاریخ حراج
حراج کلارز - 25 شهریور 1401
آرتچارت | طبیعت بی‌جان از منوچهر یکتایی
طبیعت بی‌جان
برآورد
 
قیمت فروش
31%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 26 خرداد 1395