• صاحبان طلای سیاه 1330
  • گواش روی مقوا
  • نقاشی
  • 39.5 * 55.3 سانتی متر
  • امضا شده و تاریخ خورده به فارسی (پایین چپ)
فروش در - خانه حراج
9 آبان 1386
برآورد
قیمت فروش
12.727%
سایر آثار هنری حسین بهزاد

آرتچارت | بدون عنوان از حسین بهزاد
بدون عنوان
برآورد
£1,000
1,257 دلار آمریکا
-
£1,500
1,885 دلار آمریکا
قیمت فروش
£800
1,006 دلار آمریکا
36%
تاریخ حراج
رُزبِریز آکشن - 8 اردیبهشت 1402
آرتچارت | بدون عنوان از حسین بهزاد
بدون عنوان
برآورد
800,000,000﷼
2,410 دلار آمریکا
-
1,000,000,000﷼
3,012 دلار آمریکا
قیمت فروش
800,000,000﷼
2,410 دلار آمریکا
11.111%
تاریخ حراج
حراج ملی - 1 تیر 1401
آرتچارت | رقصنده از حسین بهزاد
رقصنده
برآورد
€7,000
8,531 دلار آمریکا
-
€9,000
10,969 دلار آمریکا
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 26 خرداد 1400
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 14,610 دلار آمریکا
کمینه برآورد 9,728 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 12,919 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+3.298%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2019 - 2023
عملکرد در برابر برآوردها
2019 - 2023
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2019 - 2023
آثار هنری مشابه

آرتچارت | آمینو اسید از وحید چمانی
آمینو اسید
برآورد
 
قیمت فروش
292.857%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 4 آبان 1389
آرتچارت | بانویی ایستاده با لباس سبز از هيف قهرمان
بانویی ایستاده با لباس سبز
برآورد
£5,000
6,209 دلار آمریکا
-
£7,000
8,692 دلار آمریکا
قیمت فروش
£20,320
25,233 دلار آمریکا
238.667%
تاریخ حراج
ساتبیز - 5 اردیبهشت 1402
آرتچارت | پرسپولیس (صفحه 69) از مرجانه ساتراپی
پرسپولیس (صفحه 69)
برآورد
£4,000
4,996 دلار آمریکا
-
£6,000
7,494 دلار آمریکا
قیمت فروش
£19,050
23,795 دلار آمریکا
281%
فروش در
تاریخ حراج
ساتبیز - 7 اردیبهشت 1402