• طلایی و قرمز 1384
  • اکریلیک و رنگ طلایی روی بوم
  • نقاشی، نقاشیخط
  • 60 * 80 سانتی متر
  • امضا شده و تاریخ خورده 84 به فارسی بالا وسط، قاب‌شده
فروش در - خانه حراج
20 مهر 1388
برآورد
قیمت فروش
92%
سایر آثار هنری حسین کاشیان

آرتچارت | بدون عنوان از حسین کاشیان
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
24.8%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 6 خرداد 1393
آرتچارت | بدون عنوان از حسین کاشیان
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
25%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 9 آبان 1387
آرتچارت | بدون عنوان از حسین کاشیان
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
80%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 9 اردیبهشت 1388
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 19,959 دلار آمریکا
کمینه برآورد 8,883 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 12,923 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+134.818%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2010 - 2014
عملکرد در برابر برآوردها
2010 - 2014
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2010 - 2014
آثار هنری مشابه

آرتچارت | ترکیب‌بندی انتزاعی از حسین زنده رودی
ترکیب‌بندی انتزاعی
برآورد
$15,000
-
$25,000
قیمت فروش
$12,000
40%
تاریخ حراج
کلارک - 20 مهر 1399
آرتچارت | ترکیب‌بندی با خوش‌نویسی از حسین زنده رودی
ترکیب‌بندی با خوش‌نویسی
برآورد
 
قیمت فروش
32%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 28 آبان 1396
آرتچارت | ریتم الهی از فرامرز پیلارام
ریتم الهی
برآورد
 
قیمت فروش
7.242%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 11 اردیبهشت 1398