• طلایی و قرمز 1384
  • اکریلیک و رنگ طلایی روی بوم
  • نقاشیخط
  • 60 * 80 سانتی متر
  • امضا شده و تاریخ خورده 84 به فارسی بالا وسط، قاب‌شده
فروش در - خانه حراج
20 مهر 1388
برآورد
قیمت فروش
92%
آرتچارت | ترکیب‌بندی انتزاعی از حسین زنده رودی
ترکیب‌بندی انتزاعی
برآورد
$15,000
-
$25,000
قیمت فروش
$12,000
40%
تاریخ حراج
کلارک - 20 مهر 1399
آرتچارت | ترکیب‌بندی با خوش‌نویسی از حسین زنده رودی
ترکیب‌بندی با خوش‌نویسی
برآورد
 
قیمت فروش
32%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 28 آبان 1396
آرتچارت | ریتم الهی از فرامرز پیلارام
ریتم الهی
برآورد
£7,000
9,091 دلار آمریکا
-
£12,000
15,584 دلار آمریکا
قیمت فروش
£8,812
11,444 دلار آمریکا
7.242%
تاریخ حراج
بونامز - 11 اردیبهشت 1398
آرتچارت | گل‌های قرمز از محمد احصایی
گل‌های قرمز
برآورد
 
قیمت فروش
25.926%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 13 آذر 1394
آرتچارت | بدون عنوان از محمد احصایی
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
47.818%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 27 آذر 1387
آرتچارت | ترکیب بندی خوشنویسی از محمد احصایی
ترکیب بندی خوشنویسی
برآورد
 
قیمت فروش
25%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 22 خرداد 1394
آرتچارت | بدون عنوان از صادق تبریزی
بدون عنوان
برآورد
 
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 4 آذر 1389