• اطلس 1379
  • چاپ ديجيتال روي بوم
  • چاپ
  • 71 * 149.5 سانتی متر
  • تعداد نسخه: 5
  • نسخه 3
برآورد
£100
142 دلار آمریکا
- £150
212 دلار آمریکا
قیمت فروش
£110
156 دلار آمریکا
12%
آرتچارت | سرناد از حسام ابریشمی
سرناد
برآورد
$100
-
$200
قیمت فروش
$150
0%
تاریخ حراج
اهلرز و اوگل‌تری - 21 مهر 1402