3 فروردین 1400
برآورد
£6,000
8,219 دلار آمریکا
- £8,000
10,959 دلار آمریکا
قیمت فروش
£7,560
10,356 دلار آمریکا
8%
سایر آثار هنری ایلهان کُمان

آرتچارت | بدون عنوان از ایلهان کُمان
بدون عنوان
برآورد
£6,000
8,279 دلار آمریکا
-
£8,000
11,039 دلار آمریکا
قیمت فروش
£12,600
17,387 دلار آمریکا
80%
تاریخ حراج
ساتبیز - 28 مهر 1400
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 13,871 دلار آمریکا
کمینه برآورد 8,249 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 10,999 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+44%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
آثار هنری مشابه

آرتچارت | الهه قرن‌ها از کوروش گلناری
الهه قرن‌ها
برآورد
 
قیمت فروش
20%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 25 شهریور 1392