تاریخچه حضور در نمایشگاه ها

سایر آثار هنری ایمان صفایی

آرتچارت | بدون عنوان از مجموعه کوچه از ایمان صفایی
بدون عنوان از مجموعه کوچه
برآورد
1,500,000,000﷼
6,000 دلار آمریکا
-
2,000,000,000﷼
8,000 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,500,000,000﷼
6,000 دلار آمریکا
14.286%
تاریخ حراج
تهران - 21 مرداد 1400
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 1,890 دلار آمریکا
کمینه برآورد 2,742 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 3,657 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
 
0%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
آثار هنری مشابه

آرتچارت | بدون عنوان از مهدی شیراحمدی
بدون عنوان
برآورد
5,000,000,000﷼
9,921 دلار آمریکا
-
7,000,000,000﷼
13,889 دلار آمریکا
قیمت فروش
9,350,000,000﷼
18,552 دلار آمریکا
55.833%
تاریخ حراج
تهران - 21 آذر 1402
آرتچارت | بدون عنوان از مهسا کریمی‌زاده
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
10%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 10 اردیبهشت 1392
آرتچارت | بدون عنوان (از مجموعه خانه‌ای در طرف دیگر شب) از کامبیز صبری
بدون عنوان (از مجموعه خانه‌ای در طرف دیگر شب)
برآورد
 
قیمت فروش
75%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 30 فروردین 1391