• لومیر 1353
  • رنگ روغن روی بوم
  • نقاشی
  • 72 * 91 سانتی متر
  • امضا شده پایین راست و مجددا نوشته ایران درودی 1974، لیبل خورده پشت اثر
فروش در - خانه حراج
14 آبان 1393
برآورد
فروخته نشده
سایر آثار هنری ایران درودی

آرتچارت | بدون عنوان از ایران درودی
بدون عنوان
برآورد
€1,000
1,071 دلار آمریکا
-
€1,500
1,607 دلار آمریکا
قیمت فروش
€4,450
4,768 دلار آمریکا
256%
تاریخ حراج
دروت استیمیشن - 5 اردیبهشت 1401
آرتچارت | ترکیب‌بندی سوررئالیستی از ایران درودی
ترکیب‌بندی سوررئالیستی
برآورد
Fr.1,000
1,012 دلار آمریکا
-
Fr.1,500
1,518 دلار آمریکا
قیمت فروش
Fr.3,000
3,037 دلار آمریکا
140%
فروش در
تاریخ حراج
پیگه، هتل دِ وانت ژنو - 18 آذر 1398
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 16,552 دلار آمریکا
کمینه برآورد 12,334 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 19,113 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+81.918%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2019 - 2023
عملکرد در برابر برآوردها
2019 - 2023
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2019 - 2023
آثار هنری مشابه

آرتچارت | بهار از الیکا ابراهیمی قاجار
بهار
برآورد
600,000,000﷼
1,190 دلار آمریکا
-
800,000,000﷼
1,587 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,100,000,000﷼
2,183 دلار آمریکا
57.143%
تاریخ حراج
تهران - 21 آذر 1402
آرتچارت | بدون‌عنوان از مجموعه مسخ تاریخ از کیومرث کیاست
بدون‌عنوان از مجموعه مسخ تاریخ
برآورد
400,000,000﷼
794 دلار آمریکا
-
600,000,000﷼
1,190 دلار آمریکا
قیمت فروش
770,000,000﷼
1,528 دلار آمریکا
54%
تاریخ حراج
تهران - 21 آذر 1402
آرتچارت | بدون عنوان از بهرام دبیری
بدون عنوان
برآورد
$2,400
-
$3,600
فروش در
تاریخ حراج
آرت‌وایز - 19 دی 1402