• برهنه‌های ایستاده 1366
  • جوهر روی کاغذ
  • طراحی
  • 69 * 101 سانتی متر
  • امضا شده "اسماعیل فتاح" و تارخ خورده "88" به عربی و انگلیسی (پایین چپ)
    قاب‌شده
برآورد
£12,000
16,774 دلار آمریکا
- £18,000
25,161 دلار آمریکا
قیمت فروش
£22,750
31,800 دلار آمریکا
51.667%
سایر آثار هنری اسماعیل فتاح

آرتچارت | بدون عنوان از اسماعیل فتاح
بدون عنوان
برآورد
$6,000
-
$8,000
قیمت فروش
$10,080
44%
تاریخ حراج
کریستیز - 26 اردیبهشت 1402
آرتچارت | بدون عنوان از اسماعیل فتاح
بدون عنوان
برآورد
$6,000
-
$8,000
تاریخ حراج
کریستیز - 11 خرداد 1403
آرتچارت | بدون عنوان از اسماعیل فتاح
بدون عنوان
برآورد
€14,000
14,942 دلار آمریکا
-
€16,000
17,076 دلار آمریکا
تاریخ حراج
میلون - 6 اردیبهشت 1403
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 17,838 دلار آمریکا
کمینه برآورد 12,054 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 17,174 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+23.093%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2020 - 2024
عملکرد در برابر برآوردها
2020 - 2024
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2020 - 2024