• پشت در 1357
  • اچینگ روی کاغذ
  • چاپ
  • 50 * 65 سانتی متر
  • تعداد نسخه: 70
  • نسخه 46
  • امضا شده و تاریخ خورده السعید 79 (پایین چپ)؛ امضا شده و نوشته شده تقدیم به دینای عزیز به عربی، تاریخ و شماره نسخه خورده 46/70 (پایین راست)
    قاب‌نشده
برآورد
£200
263 دلار آمریکا
- £300
395 دلار آمریکا
قیمت فروش
£225
296 دلار آمریکا
10%
آرتچارت | بدون عنوان، از مجموعه‌ی روزی روزگاری از رعنا جوادی
بدون عنوان، از مجموعه‌ی روزی روزگاری
برآورد
€300
315 دلار آمریکا
-
€600
630 دلار آمریکا
قیمت فروش
€270
283 دلار آمریکا
40%
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 14 تیر 1401