فروش در - خانه حراج
26 اسفند 1394
برآورد
قیمت فروش
0%
سایر آثار هنری ژازه تباتبایی

آرتچارت | بدون عنوان از مجموعه صدا و سکوت آهن از ژازه تباتبایی
بدون عنوان از مجموعه صدا و سکوت آهن
برآورد
 
قیمت فروش
12%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 16 تیر 1396
آرتچارت | بدون عنوان از ژازه تباتبایی
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
50%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 21 دی 1397
آرتچارت | بدون‌ عنوان از ژازه تباتبایی
بدون‌ عنوان
برآورد
5,000,000,000﷼
20,000 دلار آمریکا
-
7,000,000,000﷼
28,000 دلار آمریکا
قیمت فروش
5,500,000,000﷼
22,000 دلار آمریکا
8.333%
تاریخ حراج
تهران - 24 دی 1400
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 35,972 دلار آمریکا
کمینه برآورد 24,812 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 35,320 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+32.282%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2020 - 2024
عملکرد در برابر برآوردها
2020 - 2024
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2020 - 2024
آثار هنری مشابه

آرتچارت | بدون عنوان از توکل اسماعیلی
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
116.667%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 9 خرداد 1393