• وطن امروزه‌ی من - بخش 2 1396
  • اکریلیک روی بوم
  • نقاشی
  • 140 * 200 سانتی متر
  • امضا شده پایین چپ به عربی و انگلیسی "Karim Abou Shakra 018"
برآورد
€2,800
3,152 دلار آمریکا
- €3,500
3,940 دلار آمریکا
قیمت فروش
€3,000
3,377 دلار آمریکا
4.762%
سایر آثار هنری کریم ابوشاکرا

آرتچارت | مرداب آل از کریم ابوشاکرا
مرداب آل
برآورد
€1,500
1,689 دلار آمریکا
-
€2,000
2,251 دلار آمریکا
قیمت فروش
€1,800
2,026 دلار آمریکا
2.857%
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 25 آذر 1400
آرتچارت | وطن امروزه‌ی من - بخش 1 از کریم ابوشاکرا
وطن امروزه‌ی من - بخش 1
برآورد
€2,800
3,152 دلار آمریکا
-
€3,500
3,940 دلار آمریکا
قیمت فروش
€3,000
3,377 دلار آمریکا
4.762%
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 25 آذر 1400
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 2,927 دلار آمریکا
کمینه برآورد 2,664 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 3,377 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
-2.222%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
آثار هنری مشابه

آرتچارت | بدون عنوان از اکرم افضلی
بدون عنوان
برآورد
600,000,000﷼
1,190 دلار آمریکا
-
800,000,000﷼
1,587 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,540,000,000﷼
3,056 دلار آمریکا
120%
تاریخ حراج
تهران - 21 آذر 1402
آرتچارت | جزیره مردگان از آرین لواسانی
جزیره مردگان
برآورد
800,000,000﷼
1,587 دلار آمریکا
-
1,200,000,000﷼
2,381 دلار آمریکا
قیمت فروش
880,000,000﷼
1,746 دلار آمریکا
12%
تاریخ حراج
تهران - 21 آذر 1402
آرتچارت | بدون عنوان از شیرین آزادی
بدون عنوان
برآورد
400,000,000﷼
794 دلار آمریکا
-
600,000,000﷼
1,190 دلار آمریکا
قیمت فروش
880,000,000﷼
1,746 دلار آمریکا
76%
تاریخ حراج
تهران - 21 آذر 1402