• بازمانده از کوچ 1401
  • ترکیب مواد روی بوم
  • نقاشی
  • 150 * 200 سانتی متر
  • امضا‌شده و تاریخ‌خورده "کتایون مقدم 2022" (پایین چپ)
برآورد
1,500,000,000﷼
3,046 دلار آمریکا
- 2,000,000,000﷼
4,061 دلار آمریکا
قیمت فروش
2,800,000,000﷼
5,685 دلار آمریکا
60%
سایر آثار هنری کتایون مقدم

آرتچارت | ساحل خزر از مجموعه درهم تنیدگی از کتایون مقدم
ساحل خزر از مجموعه درهم تنیدگی
برآورد
500,000,000﷼
2,000 دلار آمریکا
-
700,000,000﷼
2,800 دلار آمریکا
قیمت فروش
800,000,000﷼
3,200 دلار آمریکا
33.333%
تاریخ حراج
تهران - 21 مرداد 1400
آرتچارت | از مجموعه در هم تنیدگی از کتایون مقدم
از مجموعه در هم تنیدگی
برآورد
250,000,000﷼
1,842 دلار آمریکا
-
350,000,000﷼
2,579 دلار آمریکا
قیمت فروش
500,000,000﷼
3,685 دلار آمریکا
66.667%
تاریخ حراج
تهران - 27 دی 1398
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 3,925 دلار آمریکا
کمینه برآورد 2,048 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 2,795 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+66.429%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2019 - 2023
عملکرد در برابر برآوردها
2019 - 2023
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2019 - 2023
آثار هنری مشابه

آرتچارت | بلوط پیر از شنتیا ذاکر عاملی
بلوط پیر
برآورد
3,000,000,000﷼
5,000 دلار آمریکا
-
4,000,000,000﷼
6,667 دلار آمریکا
قیمت فروش
3,300,000,000﷼
5,500 دلار آمریکا
5.714%
تاریخ حراج
تهران - 15 تیر 1403
آرتچارت | پوسته از مجموعه دچار از آذین ذوالفقاری
پوسته از مجموعه دچار
برآورد
2,000,000,000﷼
3,333 دلار آمریکا
-
3,000,000,000﷼
5,000 دلار آمریکا
قیمت فروش
3,300,000,000﷼
5,500 دلار آمریکا
32%
تاریخ حراج
تهران - 15 تیر 1403
آرتچارت | تولدی دیگر از مرتضی اسدی
تولدی دیگر
برآورد
1,500,000,000﷼
3,046 دلار آمریکا
-
2,000,000,000﷼
4,061 دلار آمریکا
قیمت فروش
2,600,000,000﷼
5,279 دلار آمریکا
48.571%
تاریخ حراج
تهران - 27 تیر 1402